सर्व प्रकारचे अर्ज | झेरॉक्स सेंटर साठी लागणारे सर्व मराठी अर्ज

सर्व प्रकारचे अर्ज | सर्व मराठी अर्ज (Sarv Prakarche Arj / Marathi Arj) >> महाराष्ट्र मधील सर्व दुकानदारांसाठी मराठी मध्ये सर्व प्रकारचे अर्ज एकूण जवळ जवळ ३०० शासकीय अर्ज / प्रमाणपत्रे pdf मध्ये आम्ही देत आहोत. आणि त्याच बरोबर केंद्र व राज्य सरकारच्या सर्व शेतकरी योजनांची एक pdf पुस्तक देत आहोत ज्यात सर्व शेतकरी योजना आहेत. ग्रामीण भागातील ऑनलाइन सेंटरच्या व्यवसायासाठी देखील हे सर्व प्रकारचे अर्ज / फॉर्म उपयोगी आहेत.

सर्व प्रकारचे अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी “300 मराठी अर्ज” बटन वर क्लिक करा.

सर्व प्रकारचे अर्ज खालील प्रमाणे विविध विभागातील असतील

आरटीओ,
बँक,
ग्रामपंचायत ,
शाळा ,
तहसील,

इतर कार्यालयीन मध्ये उपयोगी पडणारे असे सर्व प्रकारचे अर्ज / प्रमाणपत्रे / फॉर्म pdf व word मध्ये.

अर्ज यादी

🗒️ रहिवासी प्रमाणपत्र ग्रामपंचायतचे.
🗒️ रहिवासी प्रमाणपत्र तहसीलचे.
🗒️ सामाईक पैसे उचण्यासाठी वारसा फॉर्म.
🗒️ उत्पन्नाचा फॉर्म तहसीलचा.
🗒️ पीक पेरा स्वयंघोषणापत्रक.
🗒️ खरीप – रब्बी पीक विमा फॉर्म.
🗒️ लग्नाचा बायोडेटा रिजुम.


🗒️ शैक्षणिक रिजुम.
🗒️ विवाह नोंदणी फॉर्म.
🗒️ जन्म नोंदणी फॉर्म.
🗒️ मृत्यू नोंदणी फॉर्म.
🗒️ शौचालय फॉर्म.
🗒️ स्वयंमघोषणा फॉर्म.
🗒️ राशन कार्ड मध्ये नाव समाविष्ट करण्यासाठी फॉर्म.
🗒️ नवीन राशन कार्ड घेण्यासाठी फॉर्म.
🗒️ शेत पान्याखाली असल्याचा फॉर्म.
🗒️ अल्पभूधारक फॉर्म.
🗒️ भूमिहीन फॉर्म.
🗒️ रमाई घरकुल फॉर्म.


🗒️ प्रधानमंत्री आवास योजना प्रपत्र ड फॉर्म.
🗒️ मतदान कार्ड नवीन नोंदणी फॉर्म.
🗒️ मतदान कार्ड दुरुस्ती/ हरवले ला फॉर्म.
🗒️ नवीन आधार कार्ड नोंदणी फॉर्म.
🗒️ आधार कार्ड दुरुस्ती/अपडेट फॉर्म.
🗒️ धवनिक्षेपक वापरासाठी अर्ज.
🗒️ मनरेगा सिंचन विहीर अर्ज.
🗒️ ग्रामविद्युत व्यवस्थापनासाठी अर्ज.
🗒️ दारीद्रेरेषेखालील फॉर्म.
🗒️ कच्चे घर असल्याचा फॉर्म.
🗒️ जातीचा फॉर्म तहसील.

🗒️ ग्रामपंचायत घर नोंदणी
🗒️ जातीचा फॉर्म ग्रामपंचायत.
🗒️ ग्रामपंचायत जॉब नंबर मिळणे बाबत अर्ज.
🗒️ ना हरकत प्रमाणपत्र.
🗒️ दारीद्रे रेषेचा फॉर्म.
🗒️ निराधार फॉर्म.
🗒️ अपंग असल्याचा फॉर्म.
🗒️ ग्रामपंचायत नमुना – ८ फॉर्म.
🗒️ आर्थिक योजनेचा लाभ फॉर्म.
🗒️ थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र.
🗒️ आरोग्यविषयी योजनेचा लाभ अर्ज.
🗒️ ईबीसी फॉर्म.
🗒️ लोकसेवा अर्ज.


🗒️ चारित्र प्रमाणपत्र.
🗒️ अटल पेन्शन योजना फॉर्म.
🗒️ एटीएम अर्ज.
🗒️ बँक खाते क्रमांक ला आधार कार्ड जोडणे फॉर्म.
🗒️ बँक खात्याला मोबाईल नंबर जोडणे फॉर्म.
🗒️ शाळेचे बोनाफाईड.
🗒️ निर्गम उतारा फॉर्म.
🗒️ विभक्त कुटुंब प्रमाणपत्र.
🗒️ परिस्थिष्ठनुसार बांधकाम परवानगी अर्ज.
🗒️ विद्युत पुरवठा घरगुती जोडणी अर्ज.
🗒️ वारसा प्रमाणपत्र.
🗒️ विद्युत पुरवठा शेती जोडणी अर्ज.
🗒️ राशन कार्ड नसल्याचा फॉर्म.
🗒️ शौचालय न घेतल्याबाबत अर्ज.

🗒️ पीक नुकसान सूचना फॉर्म.
🗒️ पीक विम्यासाठी सामाईक संमती पत्र.
🗒️ शासकीय दाखले माहिती पुस्तिका.
🗒️ सरकारी शौचालय असल्याचा दाखला.
🗒️ शैक्षणिक योजनेचा लाभ अर्ज.
🗒️ फेरफार अर्ज.
🗒️ खासरा प्रमाणपत्रसाठी अर्ज.
🗒️ बांधकाम कामगार लाभार्थी नोंदणी अर्ज.


🗒️ मीटर नावात बदल साठी अर्ज.
🗒️ बँकेतील पैसे दुसऱ्या खात्यावर चुकून गेलेत ते परत मिळवण्यासाठी अर्ज.
🗒️ एटीएम पासवर्ड विसरला , नवीन पासवर्ड साठी अर्ज.
🗒️ नॉन क्रिमिलिअर फॉर्म.
🗒️ राष्ट्रीयता प्रमाणपत्र साठी फॉर्म.
🗒️ प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर्म.
🗒️ सरकारी योजनांचा लाभ न घेतल्याबाबत प्रमाणपत्र.
🗒️ माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अन्वये अर्ज.
🗒️ माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम १९(३) अन्वये करायचे दुसरे अर्ज.

🗒️ आपल्या भागातील टोल नाक्याची माहिती अर्ज.
🗒️ अनुदानित शाळा, आश्रमशाळा माहिती मागविण्यासाठी अर्ज.
🗒️ रेशन दुकानांची स्थिती तपासण्यासाठी माहिती अधिकाराचा नमुना अर्ज.
🗒️ आमदार विकास निधीचा विकास हिशेब तपासण्यासाठीचा माहिती अधिकारीचा नमुना अर्ज.
🗒️ वजन मापे कार्यालयातील घडामोडीची माहिती घेण्यासाठी नमुना अर्ज.
🗒️ सोनोग्राफी सेंटरची माहितीच्या अधिकारात मागवायची माहिती अर्ज.
🗒️ बालकामगारांची माहिती मागवण्यासाठी अर्ज.
🗒️ आपल्या भागातील गॅस, पेट्रोल, डिझेल साठा आणि वितरण विषयी माहिती अर्ज.
🗒️ आपला परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी आरटीओ चा उपयोग करा अर्ज.


🗒️इंधन माफिया व वितरण अधिकाऱ्यांची माहिती मिळवण्यासाठी आरटीओ चा उपयोग करा यासाठी एक अर्ज.
🗒️ एक्ससाईज चुकवणाऱ्या परमिट बार आणि विषय माहिती अर्ज.
🗒️ वाहनचोरी व त्यानंतरच्या कार्यवाईच्या माहितीसाठी आरटीओ चा उपयोग करा, एक नमुना अर्ज.
🗒️ चारित्र प्रमाणमात्र.
🗒️ मिठाई व अन्नपदार्थ विक्रीची माहिती विचारण्यासाठी नमुना अर्ज.
🗒️ ग्रामपंचायत विकासकामांची तपासणीसाठी अर्ज.
🗒️ तहसील किंवा जिल्हाधिकारी कार्यलयातील सेतू सुविधांची तपासणी एक अर्ज.
🗒️ गावातील दारीद्रेरेषेखील कुटुंबाची व मिळालेल्या मदतीची माहिती मागविण्यासाठी एक अर्ज.
🗒️ शेती मोजण्याचा अर्ज.
🗒️ महाऑनलाईन चे फॉर्मस.
🗒️ शासकीय / पालिका रुग्णालयातील औषधी तपासण्यासाठी एक अर्ज.
🗒️ सरकारी कार्यालायत वाहनाचा वापर व गैरवापर माहीतीसाठी साठी एक अर्ज.
🗒️ वृक्षांची माहिती मागवण्यासाठी एक अर्ज.

🗒भारतीय स्टेट बँक,
महाराष्ट्र ग्रामीण बँक,
बँक ऑफ बडोदा,
युनियन बँक,
आयसीआय बँक,
एचडीएफसी बँक,
ऍक्सिस बँक,
सेंट्रल बँक,
युको बँक,
देना बँक,
पंजाब नॅशनल बँक,
बँक ऑफ महाराष्ट्र.
या व राष्ट्रीयकृत बँके विषयी चे सर्व प्रकारचे अर्ज / फॉर्म मिळतील.

🗒️ सिंचनाखाली शेती असल्याचे व नसल्याचे प्रमाणपत्र.
🗒️ शेती विहीर असल्याचे व नसल्याचे प्रमाणपत्र.
🗒️ जमिनीबाबत चतु:सीमा मोजण्याबाबत अर्ज.
🗒️ हयात असल्याबाबत प्रमाणपत्र.
🗒️ शौचालय असल्याबाबत स्वयंघोषणपत्र.
🗒️ अल्पभूधारक शेती असल्याबाबत स्वयंघोषणपत्र.
🗒️ शेती ५०० फूट अंतरावर अन्य सुरू विहीर नसल्याबाबत स्वयंघोषणापत्र.
🗒️ विहिरीपासून ५ फुटच्या आत विद्युत पुरवठा उपलब्ध असल्याबाबत स्वयंघोषणापत्र.
🗒️ शेती किती आहे ते मोजण्यासाठी लागणारा अर्ज.

👆 अशा सर्व प्रकारचे अर्ज एकूण 300 प्रकारचे अत्यंत उपयोगी मराठी अर्ज / प्रमाणपत्रे / फॉर्मस आपणास Pdf व वर्ड मध्ये मिळतील जे तुम्हाला फार उपयोगी पडतील. आपण या द्वारे आपण आपला व्यवसाय वाढून चांगले पैसे कमवू शकता.

👉🏻 अधिक माहिती हवी असल्यास आम्हाला या नंबर वर व्हाट्सअपच करा 👉 7972426839

सर्व प्रकारचे अर्ज डाऊनलोड

वरील यादी प्रमाणे सर्व प्रकारचे अर्ज डाऊनलोड करून ठेवण्यासाठी खाली दिलेल्या ” ३०० मराठी अर्ज ” या बटन वर क्लिक करा.

👉🏻 अधिक माहिती हवी असल्यास आम्हाला या नंबर वर व्हाट्सअपच करा 👉 7972426839

ग्रामपंचायत निवडणूक अर्ज नमुना,ग्रामपंचायत निवडणूक साठी लागणारे हमीपत्र व अधिनियम पुस्तिका डाऊनलोड करण्यासाठी खालील बटन वर क्लिक करा.

खाली दिलेल्या “अर्ज,माहिती” या बटन वर क्लिक करून आपण ग्रामपंचायत निवडणूक अर्ज नमुना,ग्रामपंचायत निवडणूक साठी लागणारे हमीपत्र, अधिनियम पुस्तिका, RO Handbook, ईव्हीएम माहिती पुस्तिका व बरेच काही माहिती पुस्तके डाऊनलोड करू शकता.

आपल्याला ही माहिती कशी वाटली आम्हाला कमेंट करून जरूर कळवा.

यांसारख्या इतर माहितीच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर  फाॅलो करा.

Android (3) apps (6) Baby Products (10) best (1) Free (1) Health (20) Health Related Products (10) Measurement (2) Mechanical Engg (2) Metrology & Quality Control (2) Products (12) Rainy Season (1) udyojak (10) अभ्यास संबंधित (4) अमिताभ बच्चन (1) उद्योग (13) उपाय (17) कोल्हापूर (1) ग्रामीण (18) ट्रक (4) देश (20) पैसे (6) प्रेरणा (3) फडणवीस (4) फायदा (3) बिजनेस (18) मशीन (18) महाराष्ट्र (21) महाराष्ट्राचे राजकारण (7) मोदी (2) मोबाइल (3) योजना (1) रजिस्टर (6) रेकॉर्ड (2) लहान बाळ (7) वायरल (4) विदेश (4) विद्यापीठ (3) व्यवसाय (18) शरद पवार (2) शेती (5) सण (19) स्पीकर (1) स्वयंपाक (7) हिंदू (19)

49 thoughts on “सर्व प्रकारचे अर्ज | झेरॉक्स सेंटर साठी लागणारे सर्व मराठी अर्ज”

 1. DEAR SIR I AM RAHUL YELLE FROM SINDI RAILWAY TAH SELOO DIST WARDHA 442105
  SIR MI AAPN DILELI MAHITI ATYANT LABHDAYAK AHE V MI 300 PDF FORMAT MDHE ASLELI
  APPLICATIONS PURCHES KELELI AHET APLYA WEBSITE DWARE TI KHUP UPYOGI AHET BUT
  SIR MLA MARATHI ARJA JYA FONT MADHE AHE TE FONT NAHI MIDALE TYAMULE THODA MANSTAP HOTOY
  V COSTOMERLA EK CHANGLI SUVIDHA MILNE MEANS TYPE ARJ MILNE KTHIN JALE AHET MHNUN MLA JYA
  FONT MDHE AAPLE ARJ AHET TE V SHASKIY KAMAT SARWADHIK WAPRAT YENARE FONT PAHIJE AHET TE KRUPYA MLA SANGAVE V GUIDE KARAVI HI REQUEST JAMLA TR MLA EMAIL DWARE FONT PATHVAVET JENEKRUN MI GRAHKANA EK UTTAM SEVA DEU SHAKEL THANK YOU FOR OUR VALUBLE INFORMATION ….KALAVE LOBH ASAVA DHANYAVAD.

 2. सुनिल मा काबंळे

  माझ्या घराच्या बाजूला विजेचा खाब आहे व ते धोकादायक असुन दूसर्या ठिकाणी सिफट करण्या बाबत

 3. युवराज घोरपडे

  माझ्या कॉम्पुटर वर हे ओपन होत नाहीये …. मला माझ्या ई मेल अये डी ला हे पाठवा प्लीज

 4. Nice post. I was checking constantly this blog and
  I’m inspired! Extremely helpful information specifically
  the ultimate part 🙂 I take care of such info a lot. I used to be seeking this particular info for a long time.
  Thanks and good luck.

 5. सागर खानविलकर

  2 घरपट्टी 1 करण्या बाबत पत्र

 6. Hi there, after reading this amazing article i am too happy
  to share my experience here with friends.

 7. First of all I want to say excellent blog! I had
  a quick question that I’d like to ask if you do
  not mind. I was interested to know how you center yourself and clear your thoughts prior to writing.

  I’ve had a hard time clearing my thoughts in getting my
  ideas out there. I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are wasted
  simply just trying to figure out how to begin. Any
  suggestions or tips? Appreciate it! asmr 0mniartist

 8. I am regular reader, how are you everybody? This piece of writing posted at this
  site is really nice. 0mniartist asmr

 9. Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i
  was just wondering if you get a lot of spam comments?
  If so how do you protect against it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it’s driving me insane so any support is very
  much appreciated.

 10. शिवा क्षेरोक्स अंड ओनलायीन मल्टीसर्विसेस

  माझ्या कॉम्पुटर वर हे ओपन होत नाहीये कृपया मला PDF फोर्मेट मध्ये पाठवा

 11. शिवा क्षेरोक्स अंड ओनलायीन मल्टीसर्विसेस

  email var pathva open hot nahiye

 12. I love it when individuals come together and share
  ideas. Great website, continue the good work!

 13. Nice post. I learn something new and challenging
  on sites I stumbleupon every day. It will always
  be helpful to read through articles from other writers and
  use a little something from other web sites.

 14. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz respond as I’m looking to construct my own blog and would like to know
  where u got this from. cheers

 15. किरण आत्माराम चांगण

  अर्जदार-किरण आत्माराम चांगण मू.पो.सासकल,ता.फलटण,जि.सातारा
  मा.सहाय्यक निबंधक फलटण,
  विषय=मौजे सासकल ता.फलटण,जि.सातारा येथील गट नं 461/2,या गटाचा दस्त होऊ नये.
  वरिल विषयास अनुसरुन,मी आपणास विनंती अर्ज करतो की मौजे सासकल ता.फलटण,जि.सातारा गट नं 461/2 हा गट पुनर्वसन ला गेलेला असून,त्याचा मूळ मालक आम्ही असून आम्ही ती शाशकिय नियमाप्रमाणे मी परत घेण्यासाठी तयार आहे,तरी ती मला परत मिळावी.
  ही नम्र विनंती
  आपला विश्वासू
  किरण आत्माराम चांगण

 16. SAMADHAN VITTHAL KHANDEKAR

  धन्यवाद सर🙏🏻 आपण खूपच कमी पैशात सर्व अर्ज उपलब्ध करुन दिले🙏🏻

 17. Rajesh kshirsagar

  मला डिवोर्स केस फाईल करण्या साठीचा अर्ज असेल तर पाठवा plz 🙏🙏

 18. मुकेश जयवंत भवाने

  मला हे सर्व फोर्म पाहिजे.

 19. Have you ever considered creating an ebook or guest authoring
  on other blogs? I have a blog centered on the same information you discuss and would really
  like to have you share some stories/information. I know
  my readers would value your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an email.

 20. सर. नंबर.१४ हांडेवाडी
  २० वर्षा पासुन रोड़ आडवला आहे
  त्या साठी आर्ज कोठे आणी कसा करायचा

 21. सर मी Payment केल आहे तुम्हाला अर्जाचे format पाठवा plz..

 22. Hello very cool site!! Guy .. Beautiful ..
  Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds also?

  I am happy to seek out numerous helpful information here in the
  publish, we want develop more strategies on this regard, thanks
  for sharing. . . . . .

 23. Jayandra sawool

  जनावरांचा गोटा पडल्यामुळे घरपट्टी कमी करण्याबाबत ग्रामपंचात मध्ये द्यायचा अर्ज पाहिजे

 24. माझ्या कॉम्पुटर वर हे ओपन होत नाहीये …. मला माझ्या ई मेल अये डी ला हे पाठवा प्लीज

 25. houston junk car buyer

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this post and the rest
  of the site is really good.

 26. रस्ते व गटारी नवीन करून मिळने बाबत अर्ज
  म. न. पा जळगाव

 27. माझ्या कॉम्प्युटरवर ओपन होत नाहीये माझ्या इमेल व व्हाट्सअप वर पाठवा
  ramlonikar@gmail.com
  7263977039

 28. DIPAK BHASKAR AVHAD

  माझ्या कॉम्पुटर वर हे ओपन होत नाहीये कृपया मला PDF फोर्मेट मध्ये सर्व अर्जांची फाईल पाठवा whatsapp no. : ७०३०३२७८७८

 29. माझा कॅम्पुटर ओपन होत नाही मला ईमेलवर पाठवा किंवा व्हाट्सअप लिंक पाठवा 9284483306
  ramlonikar@gmail.com

 30. शंभर रू गूगल पे केले आहे… पण pdf ओपन होत नाही, कृपया मेल आयडी वर pdf पाठवा, नाहीतर पैसे परत करा.

Comments are closed.

Scroll to Top