Sale!

उद्योजकांसाठी शासकीय योजनांची माहिती | eBook

Original price was: ₹149.00.Current price is: ₹49.00.

उद्योजकांसाठी शासकीय योजनांची माहिती पुस्तिका

Topics:- १) जिल्हा उद्योग केंद्राच्या योजना || १.१)पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) || १.२) बीज भांडवल योजना (एसएमएस) || १.३) जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना || २) विविध शासकीय/निमशासकीय महामंडळ योजना || २.१) वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ || २.२) अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाच्या योजना || २.३) मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ || २.४) महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ || २.५) महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्तीय आणि विकास महामंडळ || २.६) महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ || २.७) संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळ || २.८) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास कार्यक्रम || ३) मुद्रा बँक योजना || ४) पशुसंवर्धन विकास योजना || ५) कृषी उद्योजकता विकास योजना

उद्योजकांसाठी शासकीय योजनांची माहिती पुस्तिका फक्त 49 ₹


अनुक्रमणिका:- 

१) जिल्हा उद्योग केंद्राच्या योजना

 • १.१)पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP)
 • १.२) बीज भांडवल योजना (एसएमएस)
 • १.३) जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना

२) विविध शासकीय/निमशासकीय महामंडळ योजना

 • २.१) वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ
 • २.२) अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाच्या योजना
 • २.३) मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ
 • २.४) महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ
 • २.५) महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्तीय आणि विकास महामंडळ
 • २.६) महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ
 • २.७) संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळ
 • २.८) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास कार्यक्रम

३) मुद्रा बँक योजना

४) पशुसंवर्धन विकास योजना

५) कृषी उद्योजकता विकास योजना

2 reviews for उद्योजकांसाठी शासकीय योजनांची माहिती | eBook

 1. Nagesh Pote

  Great ! Thank you

 2. Swara Taware

  उपयुक्त माहिती मिळाली.धन्यवाद 👍

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top