Sale!

पोहा व मुरमुरे उद्योग संपूर्ण माहिती पुस्तिका | eBook

Original price was: ₹299.00.Current price is: ₹99.00.

पोहा व मुरमुरे उद्योग संपूर्ण माहिती पुस्तिका
Topics:- प्रक्रिया उद्योग म्हणजे काय ? || तांदूळ प्रक्रिया उद्योगाचे महत्व || साळीवर/तांदूळा वर प्रक्रिया करून उभारता येणारे उद्योग || सेवा उद्योग || निर्मिती उद्योग || पोहा निर्मिती व्यवसाय || पोहा निर्मितीच्या पद्धती || उपलब्ध बाजारपेठ || मनुष्यबळ || कच्चा माल || व्यवसायाची जागा व इमारत || मशिनरी || पोहा निर्मिती प्रकल्पाचे संपूर्ण अर्थकारण || मुरमुरे निर्मिती व्यवसाय || पोहा व मुरमुरे निर्मिती साठी लागणार्‍या भाताच्या सुधारित जातींविषयी माहिती || पोहा निर्मिती उद्योगासाठी आवश्यक यंत्र सामग्री खरेदी कुठून करावी ? || प्रकल्प उभारणीसाठी मदत करणार्‍या काही शासकीय योजना || सबसिडी प्रकरण करण्यासाठी लागणारी सर्वसाधारण कागदपत्रे.

पोहा व मुरमुरे उद्योग संपूर्ण माहिती पुस्तिका फक्त 99₹


अनुक्रमणिका:-

१. प्रस्तावना

२. प्रक्रिया उद्योग म्हणजे काय ?

३. तांदूळ प्रक्रिया उद्योगाचे महत्व.

४. साळीवर/तांदूळा वर प्रक्रिया करून तयार करता येणारे प्रमुख पदार्थ

५. तांदूळा वर प्रक्रिया करून उभारता येणारे उद्योग

 • ५.१ सेवा उद्योग
 • ५.२ निर्मिती उद्योग

६.पोहा निर्मिती व्यवसाय

 • ६.१ ओळख
 • ६.२ पोहा निर्मितीच्या पद्धती
 • ६.३ उपलब्ध बाजारपेठ
 • ६.४ मनुष्यबळ
 • ६.५ कच्चा माल
 • ६.६ व्यवसायाची जागा व इमारत
 • ६.७ मशिनरी
 • ६.८ पोहा निर्मिती प्रकल्पाचे संपूर्ण अर्थकारण

७.मुरमुरे निर्मिती व्यवसाय

 • ७.१ ओळख
 • ७.२ मुरमुरे निर्मितीच्या पद्धती
 • ७.३ उपलब्ध बाजारपेठ
 • ७.४ मनुष्यबळ
 • ७.५ कच्चा माल
 • ७.६ व्यवसायाची जागा व इमारत
 • ७.७ मशिनरी
 • ७.८ मुरमुरे निर्मिती प्रकल्पाचे संपूर्ण अर्थकारण

८.पोहा व मुरमुरे निर्मिती साठी लागणार्‍या भाताच्या सुधारित जातींविषयी माहिती.

९.पोहा निर्मिती उद्योगासाठी आवश्यक यंत्र सामग्री खरेदी कुठून करावी ?

१०.प्रकल्प उभारणीसाठी मदत करणार्‍या काही शासकीय योजना.

११.सबसिडी प्रकरण करण्यासाठी लागणारी सर्वसाधारण कागदपत्रे.

4 reviews for पोहा व मुरमुरे उद्योग संपूर्ण माहिती पुस्तिका | eBook

 1. Karan Dongare

  Informative Ebook

 2. Ashwin

  Great Ebook

 3. Amol Korhale

  Nice

 4. स्नेहल पाटील

  छान पुस्तक आहे. भरपूर माहिती मिळाली. धन्यवाद

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top